Παρασκευή, Αυγούστου 18, 2006

Με τα λόγια του Μαντέλα

Αγωνίστηκα ενάντια στη λευκή κυριαρχία, και αγωνίστηκα ενάντια στη μαύρη κυριαρχία. Πίστεψα στο ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν μαζί εν αρμονία και με ίσες ευκαιρίες.
Αυτό είναι ένα ιδανικό το οποίο ελπίζω να ζήσω και να υλοποιήσω. Αλλά, αν χρειαστεί, είναι και ένα ιδανικό για το οποίο είμαι έτοιμος να πεθάνω.